Assessorament agrícola

Podem assessorar en tots els temes relacionats en la creació i el manteniment d'una finca, des de la recerca d'un terreny apropiat segons la inversió, la transformació, compra de material vegetal, plantació i cures posteriors, en general, un assessorament integral i també puntual ,en quant a abonats, plagues, tractaments estacionals, venda de la producció, aprofitament al màxim i eficiència del nostre treball.