Treballs de bracer

Totes les finques necessiten persones per realitzar el treball diari, per campanyes o simplement una tasca puntual com pot ser qualsevol manteniment, reforma del sistema de degoteig, neteja i cura puntual d'una caseta-magatzem, etc. Per tots aquests treballs, oferim als personal de confiança i coneixedor de tots els treballs necessaris, recol·lecció de fruits, cremar llenya, amuntegar restes de poda per al triturador, tutorització de plantes, sembra, plantacions de fruiters, condicionament de mágenes i camins.