Transformació de finques

Des del moment que entrem en contacte amb una finca rural, ja siga per compra, herència o arrendament, hi han elements que potser volem canviar, per necessitat, per economia, per inversió, per equilibri o dimensionament de les parcel·les i necessitem a algú que ens oriente, tant en la transformació de terres, com en el condicionament i estructura del reg per degoteig, i el tipus de cultiu posterior. En Agroserveis San Martí pots comptar amb l'assessorament dels nostres tècnics de camp i els nostres treballadors especialistes, per aconseguir la millor solució als teus desitjos.